2021: Získali jsme financování z programu OP-PIK Aplikace na vývoj chytré odpadové nádoby.

oppik.jpg

Na začátku roku 2021 jsem požádali dotační orgán v rámci programu OP-PIK Aplikace o spolufinacování projektu vývoje chytré odpadové nádoby, která bude mít specifické vlastnosti a uživatelům přinese cenově dostupné řešení pro jejich potřeby. Mezi specifické vlastnosti patří například využití recyklovaných plastů. Dále je to nižší cena pořízení a provozu zařízení než u srovnatelných zahraničních řešení. Studujeme také možnosti externích reklamních displejů.

Projekt se nám daří plnit podle harmonogramu a také financování ze strany programu OP-PIK probíhá hladce. Za partnera pro výzkum jsme si vybrali materiálový výzkumný ústav SVÚOM, který sídlí v Praze Holešovicích a pracoviště má také v Horoměřicích u Prahy. Kolegyně ze SVÚOM  http://www.svuom.cz/ nám pomáhají testovat odolnost materiálů a jednotlivých konstrukčních skupin.

Jako partnera pro realizaci elektronických a mechanických komponent jsme vybrali ve výběrovém řízení společnosti ACD Czech s.r.o. https://www.acd-gruppe.de/cs/ . V ACD Group vyrábíme prototypy pro jednotlivé stádia testování.  

Blogy